Zelfvertrouwen is een mindset. Net als onzekerheid. Ze kunnen niet allebei even sterk zijn. Welke mindset laat jouw kind groeien?

Een zelfverzekerd kind kan de wereld aan!

Kindercoaching maakt je kind weerbaar, zelfstandig en zelfverzekerd.

Guerlain Stokkel

Bij de kindercoaching en trainingen van Talent voor Geluk staat het kind centraal. Omdat de ouders de belangrijkste rolmodellen zijn voor het kind, hebben we ouders een onlosmakelijke rol in ieder traject.

Kinderen mogen kiezen hoe ze het traject vormgeven: met of zonder de ouders erbij. 

Een traject begint met een intake. Deze is wel altijd met de ouders erbij, omdat het ook het moment is waarop we kennis met elkaar maken.


Coaching

Een coachingstraject begint op verzoek van de ouders. Zij vragen een intake gesprek aan. Dit gesprek vindt in de eerste instantie plaats thuis met de ouders. Na dit intakegesprek kiezen de ouders of ze een traject aan willen gaan.

Samen stellen we een overeenkomst op waarin de hulpvraag leidend is voor het traject wat we gaan starten. Voor het aangaan van een traject geven beide ouders hun toestemming.

Talent voor Geluk, zelfvertrouwen, geluk, kinderen, zelfvertrouwen, geduld, valkuil, vergelijken

 

Na deze intake volgen de sessies met het kind en werken we gezamenlijk aan de te leren levenslessen en de hulpvraag. Over het algemeen ronden we het traject na 7-10 sessies af. De praktijk leert dat de hulpvraag beantwoord is en er een bijzondere en wijze levensles is geleerd die nog erg lang een positieve bijdrage levert aan het kind.

Omdat het kind centraal staat tijdens de coaching, werk ik met de hulpvraag van het kind. Soms wijkt deze af van wat de ouders wensen/willen. Vanuit ervaring weet ik dat beide hulpvragen vaak wel een raakvlak hebben. De wens van het kind is dus leidend tijdens het traject. 

Tijdens de laatste sessie evalueren we het proces en kijken we of het gewenste resultaat behaalt is. Mocht dat niet het geval zijn, dan overleggen we over eventuele vervolg sessies.

De coaching vindt plaats in de veilige omgeving van het kind. Dat kan thuis zijn of op school (als school daar toestemming voor geeft). Dat is wel zo fijn en gemakkelijker voor iedereen. 

 

Trainingen

De trainingen en workshops zijn op inschrijving. Hiervoor is geen aparte intake. Wel wordt altijd gevraagd om achtergrondinformatie en een motivatie om het kind deel te laten nemen aan de training.

Bij de trainingen wordt er huiswerk aangeboden. Dit is altijd voor de deelnemer zelf en wordt niet naar gevraagd als de deelnemer dit niet wil delen. 

De tussentijdse oefeningen en opdrachten zijn om ervoor te zorgen dat het geleerde beter blijft hangen. En is natuurlijk helemaal vrijwillig. 

Talent voor Geluk, rust, vertrouwen, hoop, moed, trots, zelfvertrouwen, overwinning

Zelfvertrouwen is je angst omzetten in je kracht. ~Guerlain~

Materialen & methoden

Tijdens de kindercoaching en –training wordt er gebruik gemaakt van verschillende materialen en methodieken. Vooraf is nog niet bekend wat ingezet gaat worden in welk onderdeel van het proces.

Ik werk voornamelijk talentgedreven. Dit houdt in dat ik kijk naar wie is het kind werkelijk, wat zijn de talenten (wat doen ze met gemak en vinden ze leuk om te doen?). Door te focussen op talenten en die sterker te maken, wordt het kind veerkrachtiger, zelfverzekerder en wordt het ongewenste gedrag minder. 

Ik maak onder andere veel gebruik van EFT (Emotional Freedom Techniques), het werk van Byron Katie (de kracht van gedachten) en visualisaties/affirmaties. Daarnaast maak ik gebruik van Coachee, het talentenspel, Schatgravers en andere methodieken die een plekje in mijn hart en in mijn praktijk veroveren. Naast dit alles is er natuurlijk veel ruimte voor creativiteit en buiten zijn.

Mocht je een suggestie hebben voor een methodiek die ik nog niet gebruik in mijn praktijk, maar waarvan jij vindt dat die een groot verschil maakt voor de kinderen? Vertel het me dan! Ik sta altijd open voor suggesties.

Ervaringen

Mijn blije klanten!

Het geluksmodel!

Het door mij ontwikkelde model wat aan de basis ligt van al mijn kindercoaching en trainingen.

De basis van alles. Super belangrijk.

Want door te geloven in jezelf,  durf je meer, doe je meer en lukken dingen die je onderneemt uiteindelijk. Zo komt je kind in de opwaartse spiraal van succes, zelfvertrouwen en geluk

Talent zijn de dingen die je kind leuk vindt, waar je kind goed in is en die als vanzelf gaan voor hem/haar.

Hoe beter je kind zijn talenten erkent, hoe veerkrachtiger er omgegaan wordt met uitdagingen.

Liefde is onze basis. Iedereen verlangt naar een liefdevolle behandeling.

In onze reis in dit leven vergeten we dat wel eens. Alles wordt opgelost in liefde. 

Voor kinderen is het waardevol om dit te weten en toe te passen.

Vaak willen we zijn zoals anderen. Heel logisch, omdat het beschermd door je aan te sluiten bij een groep gelijkgestemden.

Alleen juist het uniek maakt dat we zoveel van elkaar kunnen leren en aan elkaar bij kunnen dragen. 

Ik leer kinderen om hun eigenheid, hun unieke ik te omarmen.

Krachtig zijn betekent je goed voelen en de juiste keuzes maken.

Niet altijd gemakkelijk wanneer je kijkt wat er in de omgeving gebeurt. Daar heb je geen invloed op, hoe je er mee om gaat wel. Daar gaat krachtig zijn over. 

Geluksspiekbrief

Een handige, printbare spiekbrief (A4-formaat)met 7 stappen die jou kind iedere dag helpt om zelfverzekerder te zijn. 

De enige manier om je vragen beantwoord te krijgen...

Is door ze te stellen. Dat doe je door het contactformulier in te vullen. 

Of door te bellen/appen naar 06-2030 2380.
Je krijgt uiterlijk binnen 24 uur een reactie.