Ieder kind verdient een fijne jeugd.

Deze gegevens heb je nodig om mij te nomineren:

E-mail: ikheb@talentvoorgeluk.nl

Telefoon: 06-2030 2380

SKJ-nummer: 100022263

Mijn naam is Guerlain. En ik droom van een wereld waarin kinderen niet meer hoeven te herstellen van hun jeugd. Als je het mij vraagt hebben 90% van de (emotionele) problemen die we als volwassene ervaren, hun oorsprong in onze kindertijd.

Door tijdig te werken aan de lastige omstandigheden die kinderen ervaren, worden ze veerkrachtiger en zelfverzekerder. Waardoor ze beter en beter in staat zullen zijn om deze lastige omstandigheden de baas te zijn. Niet er dan nooit meer vervelende situaties zullen zijn, maar ze hebben er minder last van omdat het minder grip op het kind heeft.

Omdat er in de Jeugdzorg lange wachtlijsten zijn en gemeentes aangeven dat de kosten te hoog zijn, is het tijd om hier iets aan te doen. Kindercoaches kunnen een deel van de vraag naar hulp op zich nemen.

Voor iedere professie in de de jeugdzorg is een plek: kindercoaches, pedagogen/orthopedagogen, kinderpsychologen en de kinderspychiaterers Bij problemen en uitdagingen die goed behapbaar zijn, is een kindercoach uitstekend inzetbaar. Kindercoaching is laagdrempelige, kortdurende hulp die ingezet wordt bij uitdagingen als faalangst, slecht slapen, boosheid, hoogsensitiviteit, pesten, onzekerheid en ga zo maar door.

Dood het monster als het nog klein is. Dat is waar een kindercoach voor ingezet wordt. Op die manier dragen we bij aan gelukkigere en zelfverzekerdere kinderen.

Omdat het probleem klein is wanneer het opgelost wordt, is er geen langdurigere en kostbaardere hulp nodig. Op die manier creëren we een wereld waarin kinderen niet meer hoeven te herstellen van hun jeugd.

Mijn naam is Guerlain Stokkel. Ik werk als kindercoach en help kinderen om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. Zelfvertrouwen is zo essentieel voor een gezonde ontwikkeling op verschillende vlakken. Zelfvertrouwen gaat over veiligheid, de basis van de piramide van Maslow. Als we die emotionele basisveiligheid versterken bij kinderen, vervullen de bovenliggende niveau’s zich daarna.

Stem op mij als Jeugdprofessional 2021. Samen zetten we kindercoaches op de kaart binnen de Jeugdhulpverlening. En op die manier krijgen meer kinderen de hulp die ze nodig hebben.